Kontakt

Osiedlowy Dom Kultury
Sp?dzielni Mieszkaniowej
'Pomoc'

ul. Kochanowskiego 1 A

tel. (81)884 32 96

odkczerwoniak@op.plNasze Grupy

Zesp? Ta?ca Ludowego Ma?y Jur?nik

Szko?a Muzyczna
im. Jana z Lublina


Bardograjka

Taniec Nowoczesny

Aerobic Latino

Street Dance


Taniec Towarzyski

Aerobic


Step Aerobic

Plastyka

J?zyk francuski


Karate Kyokushin

Kobiety z Klas?
?w. dla Pa?


Kapela Tadka

Chr Seniora
Pogodna Jesie?


Klub Seniora
Pogodna Jesie?

Facebook

Kalendarz

P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Reklamy

SZKO?A TA?CA MARZENY CIE?LIK - ZAPRASZA!!!

SZKO?A TA?CA MARZENY CIE?LIK - ZAPRASZA!!!

1. "Od baletu do hip hopu" - Zaj?cia z zakresu ta?ca nowoczesnego dla dzieci 7-11 lat .

 

 

Nauka i doskonalenie techniki ta?ca z zakresu stylów tanecznych, takich jak: Hip hop, Funky jazz, elementy ta?ca klasycznego i wykorzystanie ich w tworzeniu choreografii.

 

- taniec dostosowany w stylu i charakterze ruchu do

klimatu muzyki pop i hip hop.

- silnie zrytmizowany uczy izolacji i koordynacji ruchu

- pozwala na spontaniczn? ekspresj?

- figury taneczne bazuj? na naturalnych mo?liwo?ciach ruchowych i dostosowuj? si? do rytmu

 

Zaj?cia prowadzi instruktor ta?ca Marzena Cieslik

 

 

Poniedzia?ek 16:00 - taniec nowoczesny dla dzieci


                             17:00 - "ZYGZAK" - zespó? taneczny

                     

 

 

2. Street dance - nauka ta?ca dla dzieci i mlodzie?y w wieku      12-18 lat

 

Street dance to w dos?ownym t?umaczeniu „taniec ulicy”. Sk?adaj? si? na niego takie nowoczesne techniki ta?ca jak: Breakdance, Hip-hop, House Dance, Locking, Popping.

 

Zaj?cia prowadzi Maciej Cieslik

 

Poniedzia?ek godz 17:30

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.04